TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Kontakt 2022

Kontakt je celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov populárnej hudby. Súťaž je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a s niekoľkými prerušeniami sa koná od roku 1994, najprv pod názvom Country Rodeo (1994-1995), od roku 1996 pod názvom Strunobranie (s výnimkou rokov 1999-2009, keď niesla názov Strunobranie / Folklfórum) a od roku 2022 je súťaž známa ako Kontakt. Predchodcom Kontaktu bola Celoslovenská súťažná prehliadka trampskej, folkovej a country hudby pod názvom Zaprášenými cestami sem k nám… (1982-1991).
Kontakt dáva priestor talentovaným hudobníkom (vokalistom a inštrumentalistom), ktorí sa môžu prezentovať v rôznych hudobných žánroch populárnej hudby. Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať umeleckú a koncertnú činnosť kapiel a sólistov, ich autorskú inštrumentálnu ako aj textovú tvorbu v slovenskom jazyku a taktiež zvyšovať ich hudobnú a interpretačnú úroveň.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi,
http://www.rkcpd.sk/podujatia/propozicie-postupovych-sutaznych-prehliadok-a-prihlasky.html?page_id=16749
poriada:
Krajská postupová súťaž a prehliadka autorskej populárnej hudby Trenčianskeho kraja "Kontakt 2022", ktorá sa uskutoční
11. 6. 2022 - Ihrisko pod farou Bojnice
Uzávierka prihlášok: 23.5.2022
Hostom prehliadky bude kapela Chiki liki tu-a.
Bližšie informácie s propozíciami: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/sutaz-kontakt/

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Mgr. Magdaléna Hianiková, DiS. art.
metodička pre hudbu a spev
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
0901 918 821
magdalena.hianikova@rkcpd.sk