TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Koyšove Ladce 2023

Klub priateľov poézie Pavla Koyša v spolupráci Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici vyhlasujú 24. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie KOYŠOVE LADCE, ktorá sa uskutoční dňa 20. októbra 2023 v Kultúrnom dome a Obecnom úrade v Ladcoch.

Propozície s podmienkami súťaže ako aj prihlášky nájdete v prílohách na stiahnutie. Podmienkou účasti v súťaži je včasné zaslanie záväznej prihláškynajneskôr do 15. októbra 2023 na mailovú adresu:
petra.barcikova@pospb.sk
alebo poštovú adresu:
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ul. slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
Bližšie informácie:
Bc. Petra Barcíková – tel.: 0901 918816, 0917 787062
e-mail: petra.barcikova@pospb.sk