TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Milujete maľovanie? Zapojte sa do nových výtvarných súťaží!

Mesto Lučenec v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi pripravujú nové výtvarné súťaže, do ktorých sa môžete zapojiť.
1.) Szabóov grafický Lučenec s podtitulom LÁSKA
Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na grafickú tvorbu a osobnosť Júliusa Szabóa, podnietiť záujem o čierno-biely výtvarný prejav, ktorý je neprávom na pokraji záujmu organizátorov výtvarných súťaží. Organizátori okrem toho chcú dostať do povedomia širokej verejnosti Lučenec (Slovenská republika ) - centrum NOVOHRADU.
2.) Môj život v Európskej únii
Cieľom súťaže je podnietiť širokú verejnosť, aby prostredníctvom výtvarných prác objavili a prezentovali projekty financované z EÚ vo svojom regióne a tiež vyjadrila ako EÚ pomohla podľa ich názoru v regióne v rôznych aspektoch každodenného života. Súťaž bude organizovaná v rámci komunikačnej kampane „Európa v mojom regióne“.
Bližšie informácie o podmienkach výtvarných súťaží nájdete v prílohách na stiahnutie.