TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Navždy odišiel Mgr. Vladimír Zvalený (10.3.1949 – 13.9.2023)

Života kniha zavrela sa. Smutná správa o skone Mgr. Vladimíra Zvaleného nás zasiahla 13. septembra 2023. Nikto nečakal, že jeho životný príbeh bude mať taký rýchly spád.
Vladimír Zvalený bol dlhoročným riaditeľom Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne, ktoré viedol takmer tri desaťročia a bol najdlhšie pôsobiacim riaditeľom regionálneho osvetového zariadenia. Zasvätil celý život regiónu a rozvoju kultúry v ňom. Pôvodným povolaním bol učiteľom, narodil sa v Trenčíne 10. marca 1949. Učil v Hranovnici a v Liptovskej Tepličke, kde sa začal formovať jeho vzťah ku kultúre. Založil tam spevácky zbor. Od roku 1978 pôsobil v Trenčianskej Turnej ako profesionálny osvetový pracovník. Doteraz sa spomínajú jeho večery pri sviečke a vážnej hudbe, nácviky literárno-dramatických pásiem a súťaže výchovno-vzdelávacích  programov.
Roky pracoval  na odbore kultúry ONV v Trenčíne ako inšpektor. V roku 1986 ho vymenovali za riaditeľa Okresného osvetového strediska v Trenčíne (terajšie Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne). Tam prežil všetky svoje najzrelšie a najplodnejšie roky, aj zmeny zriaďovateľov. No uchoval kontinuitu všetkých úspešných podujatí, ku ktorým patria aj Trenčianske folklórne slávnosti, Kopaničiarske slávnosti v Starom Hrozenkove, Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine, Pádivého Trenčín a množstva ďalších výchovných a spoločenských aktivít. Stál pri zrode viacerých významných projektov, svojimi skúsenosťami, pohodou a úsmevom, ktorý k nemu neodmysliteľne patril, bol vždy vítaným partnerom pri organizovaní kultúrnych podujatí. Za pracovné výsledky bol ocenený viacerými významnými oceneniami. Svoje pôsobenie ukončil v roku 2014 odchodom do starobného dôchodku, no o kultúru v regióne sa zaujímal naďalej.

Kultúrna verejnosť Trenčianskeho kraja jeho odchodom stratila významnú osobnosť, ktorá sa navždy zapíše do histórie.

S úctou a vďakou spomínajú kolegovia z Trenčianskeho osvetového strediska. R.I.P.

Česť jeho pamiatke!