TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Open call Priestor slobody

Open call Priestor slobody

Národný inštitút Ossolińských a Múzeum Pána Tadeáša spolu s partnerskými inštitúciami Stranou, z.s. (Česká republika) a TICHO a spol. (Slovenská republika) Vás pozývajú zúčastniť sa súťaže o debut v dramatickej tvorbe, ktorej hlavné heslo je „Priestor slobody".

Projekt „Mladé vyšehradské divadlo: Priestor slobody", realizovaný v Múzeu Pána Tadeáša, pozostáva z troch otvorených súťaží pre debutujúcich dramatikov, do ktorých sa odoslaním prihlášky môžu prihlásiť poľskí, českí a slovenskí umelci. Porotcovia v každej krajine vyberú jedného víťaza. Tri najlepšie texty (poľský, český a slovenský) budú prezentované formou inscenovaných čítaní, nahraté a preložené do dvoch ostatných jazykov a angličtiny, následne budú zverejnené na webovej stránke, kde si ich bude môcť pozrieť široká
verejnosť.

Cena v súťaži, okrem sprístupnenia textu vo forme inscenovaného čítania, ktorý bude nahraný a preložený do zvyšných jazykov, je 1000 EUR. Víťaz bude zároveň pozvaný do finále súťaže, ktoré sa uskutoční na jeseň 2023.
Prihlášky do súťaže je možné posielať od 1. októbra 2022 do 28. februára 2023.

Viac informácií a podrobné pravidlá súťaže nájdete na stránke organizátora, Múzeum Pána Tadeáša, a na stránkach slovenskej partnerskej inštitúcie TICHO a spol.

Projekt je financovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska z prostriedkov Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním MVF je propagovať nápady na udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

Zdroj:

https://www.facebook.com/events/519615332872558/519615346205890?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

https://www.tichoaspol.sk/priestor_slobody/