TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Pozvánka do Vrboviec

Vo Vrbovciach pri Myjave bude druhú októbrovú sobotu krásne podujatie Vrbovský jarmok. Súčasťou bohatého programu budú aj ukážky výroby prútených košíkov za účasti niektorých košikárov, ktorí sa podieľali na výsadbe vŕbovej plantáže v tejto obci. Asi 50 dobrovoľníkov pod vedením majstra košikára Ing. Jána Zemana vysadilo 2. apríla 5 200 sadeníc, 24 druhov šľachtených košikárskych vŕb, ktoré prekrásne vyrástli. Vytvorili prvý genofondový prútnik a darovali tejto prekrásnej obci "rukolapný predmet" názvu ich obce Vrbovce. Starosta obce Mgr. Dušan Eliáš je od začiatku nadšený podporovateľ tejto aktivity a bude nápomocný aj pri organizovaní zberu a ošetrenia prútov. Už v tomto prvom roku plánujú robiť podrobnú evidenciu úrodnosti, rozbory vlastností jednotlivých odrôd a tak zapojiť do výskumu i miestnu školu. Prajeme dobrú úrodu a veľa pekných košíkov upletených z vŕbového prútia z Vrboviec. Ak sa chcete naučiť pliesť aj vy, budete vítaní.