TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Pozvánka na tvorivé stretnutia s umením

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v rámci projektu NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM bude aj v roku 2023 realizovať aktivitu s názvom STRETNUTIE S UMENÍM.

Ide už o tretí ročník podujatia, ktoré je koncipované ako cyklus prednášok a workshopov. Každý cyklus je zameraný na konkrétnu osobnosť a žáner vizuálneho umenia, ktoré významným spôsobom zasiahli a zasahujú do umeleckého diania v regióne Trenčianskeho kraja, určovali a určujú charakter umeleckého diania na Slovensku. Ide o osobnosti: Miloš Alexander Bazovský (55. výročie úmrtia); Ladislav Zdvíhal (110. výročie narodenia); Jozef Švikruha (životné jubileum 80 rokov) a Jan Tluka (životné jubileum 70 rokov).

Cyklus pozostáva zo štyroch tvorivých stretnutí, z ktorých každé bude obsahovať dve časti: 1. interaktívnu prednášku o osobnosti vizuálneho umenia; 2. tvorivú dielňu – workshop, kde účastníci, inšpirovaní tvorbou prezentovanej osobnosti umenia, pod vedením lektora, vytvoria svoje dielo.

Výstupom projektu budú propagačné materiály prezentujúce osobnosť vizuálneho umenia, konkrétny žáner umenia a diela účastníkov projektu.

Spoluorganizátormi podujatia sú: Základná umelecká škola K. Pádivého v Trenčíne a Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne.

 

Jan Tluka a poézia vo fotografii

Termín konania:     sobota 21. 10. 2023, o 9.00 h

Miesto konania: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, ul. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

Lektor prednášky a tvorivej dielne: Jan Tluka

(Počet účastníkov: max. 10 osôb); Termín prihlásenia: do 18. 10. 2023

 

Maliar a grafik LADISLAV  ZDVÍHAL citlivý pozorovateľ a vyznávač krás prírody

a krajiny

Termín konania:     sobota 11. 11. 2023, o 9.00 h

Miesto konania: Základná umelecká škola Trenčín, Nám. SNP 2

Lektorka prednášky: Ela Porubänová; lektor tvorivej dielne: Jozef Vydrnák

(Počet účastníkov: max. 10 osôb); Termín prihlásenia: do 6. 11. 2023

 

MILOŠ  ALEXANDER  BAZOVSKÝ a interpretácia fenoménu slovenskosti

v jeho maliarskom diele

Termín konania:     sobota 25. 11. 2023, o 9.00 h

Miesto konania: Základná umelecká škola Trenčín, Nám. SNP 2

Lektorka prednášky: Ela Porubänová; lektor tvorivej dielne: Jozef Švikruha

(Počet účastníkov: max. 10 osôb); Termín prihlásenia: do 6. 11. 2023

 

Metamorfózy hudby v diele Jozefa Švikruhu

Termín konania:     sobota 16. 12. 2023, o 9.00 h

Miesto konania: Základná umelecká škola Trenčín, Nám. SNP 2

Lektor prednášky a tvorivej dielne: Jozef Švikruha

(Počet účastníkov: max. 10 osôb); Termín prihlásenia: do 11. 12. 2023

 

Váš záujem o účasť oznámte prostredníctvom mailovej pošty: janka.masarova@tnos.sk

kontakt: Mgr. Janka Masárová, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, 0901 918 803