TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI - výtvarná súťaž

Trenčianske osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje 34. ročník regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti pre materské, základné a základné umelecké školy okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.