TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

"TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI" • výsledky

V sobotu 6. 4. 2024 sa v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda Trenčín uskutočnilo súťažné podujatie 
v oblasti tradičnej ľudovej kultúry s výstižným názvom "TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI".
  • Krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov "Šaffova ostroha 2024"
  • Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí „Vidiečanova Habovka 2024"
Vyhlasovateľ Národné osvetové centrum 
Hlavný organizátor Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne