TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

THE DARK TRIP – Cesta do tmy

THE DARK TRIP – Cesta do tmy

„Drogy ako útek, drogy ako láska, drogy ako nenávisť. Pred tým, ako prevrátite oči s myšlienkou – opäť ďalšie tlačenie nezmyslov do hlavy, chceme, aby ste vedeli, že je to inscenácia, ktorá nie je tradičná.“ Týmito slovami uvádza autor svoj projekt na oficiálnej webovej stránke.

Takže čo je vlastne The Dark Trip? Ide o autobiografickú hru Martina Žáka, mladého Bratislavčana, ktorý sa vo svojom živote riadi heslom: „Divadlo nie je pre hercov, ale pre divákov. Lepšie raz vidieť, ako tisíckrát počuť.“ Cieľom inscenácie je, na základe skutočného príbehu, ukázať mladému divákovi, ako dokážu drogy ovplyvniť myslenie a život človeka.

Predstavenie zaujme svojou jedinečnosťou, ktorá spočíva v tom, že autor je zároveň hlavným predstaviteľom príbehu, ktorý si sám prežil. Za zmienku určite stojí aj moderné spracovanie, ktoré prináša dej plný zvratov a dokonale reflektuje súčasné problémy mladých ľudí spojené s užívaním drog. Od túžby po zábave a láske, dočasnom pocite šťastia až po dramatický pád v podobe straty samého seba. Na konci však prichádza uvedomenie si skutočných hodnôt života.

Projekt realizuje občianske združenie Metamorfozis, vďaka grantovej finančnej podpore Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Po úspešnej protidrogovej kampani v Bratislave, Poprade a Košiciach zavítal tento výnimočný projekt aj do Trenčína. Dňa 12. novembra 2015 sa toto moderné, multimediálne, protidrogové divadelné predstavenie uskutočnilo v priestoroch kina HVIEZDA v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a odborom školstva a kultúry TSK. Záštitu nad podujatím prevzal predseda TSK Ing. Jaroslav Baška.

Na predstavení sa zúčastnilo približne 360 mladých ľudí zo základných a stredných škôl okresu Trenčín, mládež z Detského mestečka v Trenčíne, pedagógovia, psychológovia, zástupcovia TSK a mesta Trenčín z oblasti kultúry, školstva a sociálnych vecí a ďalší hostia.

The Dark Trip zaznamenal mnoho pozitívnych ohlasov, a preto veríme, že sa nám ešte v budúcnosti podarí toto podujatie zopakovať a ponúknuť ho širšiemu okruhu divákov.

Fotogaléria

22 fotografií