TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Vandrovalo vajce... celoslovenská prehliadka výrobcov kraslíc

Vandrovalo vajce... vyhlasuje 13. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc v spolupráci s obcou Bzince pod Javorinou, Centrom EUROPE DIRECT Banskobystrický región, ktorá sa bude konať od 10. marca 2023 v Bzinciach pod Javorinou, miestna časť Cetuna. VIPA SK sa venuje okrem iných aktivít aj rozvoju vidieka a zachovávaniu ľudových tradícií. Výstava zúčastnených výrobcov s ich kraslicami sa uskutoční v Kultúrnom dome Cetuna. Zúčastniť sa jej môžu výrobcovia, ktorí sa venujú výrobe kraslíc. Prehliadka kraslíc bude v piatich kategóriách. Použité techniky kraslíc: 1. maľované, 2. drôtované, 3. vyškrabávané, 4. voskované + batikované, 5. olepovaná technika – slama, bavlnky, látka, sitina. Poslať môžete po 3 kusy z každej techniky na adresu: Obecný úrad Bzince pod Javorinou Dr. Rudolfa Macúcha 348/1 916 11 Bzince pod Javorinou Termín doručenia: najneskôr do 6. 3. 2023 Po ukončení prehliadky môžete kraslice vyzdvihnúť na slávnostnom vyhodnotení súťaže. Doručené výrobky bude hodnotiť komisia a návštevníci výstavy. Bude k dispozícií aj internetové hlasovanie. Upozornenie pre výrobcov: Prosíme dodržať vyhlásené techniky. Pokiaľ zašlete inú techniku, ako je v propozíciách, tento výrobok nebude súčasťou prehliadky. Termín vyhodnotenia prehliadky plánujeme 3. 4. 2023. Obecný úrad VIPA SK Juraj Košarišťan Ing. Mária Behanovská Tel. 0903 508 062 maria.behanovska@gmail.com Tel. 0915 446 538