TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Venuješ sa výtvarnej tvorbe a potrebuješ poradiť?

Maľuješ, kreslíš, venuješ sa výtvarnej tvorbe – grafike, plastike a experimentuješ a potrebuješ poradiť? 

Trenčianske osvetové stredisko v rámci 27. ročníka súťaže Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2023, ktorá je krajským kolom súťaže Výtvarné spektrum 2023 60. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby pripravilo pre Vás sériu podujatí: 

Konzultácie s lektorom akademickým sochárom Igorom Mosným, ktorý Vám poradí s prípravou a výberom diel do súťaže Výtvarné spektrum 

Miesto konania ZUŚ Karola Pádivého, nám. SNP 2, Trenčín 

Termíny konania: 20. 3. 2023, 27. 3. 2023 a 3. 4. 2023, vždy od 16.30 do 19.00 

Workshop na tému Kresba  – Autoportrét s lektorom akademickým sochárom Igorom Mosným 

Miesto konania ZUŚ Karola Pádivého, nám. SNP 2, Trenčín 

Termíny konania: 25. 3. 2023, od 9.00 do 13.00  

Na workshop je potrebné sa vopred prihlásiť na kontakt: 

Janka Masárová, tel. č. 0901 918 803, 032/6555 323, e-mail: janka.masarova@tnos.sk. 

Bližšie informácie o súťaži a propozície súťaže:   

http://www.tnos.sk/aktuality/vytvarne-spektrum-trencianskeho-kraja-2023.html?page_id=20643