TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Vyhodnotenie regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2024

Vyhodnotenie regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2024.
Do regionálneho kola bolo prihlásených 128 diel od 47 autorov: Odborná porota v zložení: výtvarník Jozef Vydrnák, akademický sochár Igor Mosný, akademický maliar Juraj Oravec vybrala do kolekcie na výstavu 60 diel od 38 autorov a navrhla udeliť 7 cien a 7 čestných uznaní.