TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2023

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2023

Maľuješ, kreslíš, venuješ sa výtvarnej tvorbe – grafike, plastike a experimentuješ? Zapoj sa do súťaže.

Vážení priatelia výtvarného umenia od 1. 2. 2023 do 24. 4. 2023 sa môžete prihlásiť do 27. ročníka súťaže Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2023, ktorá je krajským kolom súťaže Výtvarné spektrum 2023 60. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum (NOC). Súťaž sa koná každý rok a je určená mládeži a dospelým. Odporúčanou témou pre tento ročník súťaže je: AUTOPORTRÉT. Téma však nie je povinná.

Do súťaže sa môžete prihlásiť cez webový portál Národného osvetového centra Národné osvetové centrum - prihlasovanie na súťaže (nocka.sk)

Výtvarné diela je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, ul. K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (budova Trenčianskeho samosprávneho kraja) do 24. 4. 2023.

Do krajského kola, ktoré organizuje Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, sa môžu prihlásiť autori, ktorí majú trvalý pobyt alebo pôsobia v regiónoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava. Propozície súťaže nájdete v súbore na stiahnutie alebo na Výtvarné spektrum – Národné osvetové centrum (nocka.sk)

Ďalšie informácie Vám poskytneme na: tel. č. 0901 918 803, 032/6555 323, e-mail: janka.masarova@tnos.sk.