TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

ZÁPIS do KORNIČKY

Milé, malé, tanca, spevu, muziky chtivé detičky!

Srdečne Vás pozývame na ZÁPIS do KORNIČKY...
Ako? Jednoducho... Pozrite si plagátik a prihláste sa...

TEŠÍME SA NA VÁS...