TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Kulltúrne spektrum 1-2/2012

Čo nájdete v čísle:

 • Oceňovanie jednotlivcov a kolektívov z oblasti kultúry
 • Hľadáme finančné zdroje pre kultúru - Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky; Dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality; Komunitárny program EÚ Európa pre občanov; Operačný program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
 • Predstavujeme nový folklórny portál o slovenskom folklóre Folklorista.sk
 • Prvé písomné zmienky v roku 2013
 • Úspešne reprezentovali náš región
 • Vzor scenára slávnosti pre jubilantov
 • Rozvíjame cezhraničnú spoluprácu - Remeslo bez hraníc; Stretnutie - setkání - festival farieb a priateľstva
 • Nositelia tradícií 2012
 • 16 ročníkov krajských kôl postupových súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby a amatérskej fotografie
 • Špička slovenskej neprofesionálnej výtvarnej tvorby opäť v Trenčíne
 • Spoločenské pravidlá a normy
 • Do sveta na skusy
 • Pokoj ľuďom dobrej vôle v NR SR
 • MISIA - výtvarná pocta sv. Cyrilovi a Metodovi
 • V skratke z podujatí venovaných výročiam osobností
 • Pripomenieme si 150. výročie vzniku Matice slovenskej
 • Vďaka za radostné okamihy
 • Spevokol sv. Cecílie a Nové divadlo DINO ponúkajú svoje vystúpenia
 • Nové knihy do vašej knižnice
 • Kalendárium
 • PRÍLOHA