TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Časopis Kultúrne spektrum 2015

Čo nájdete v čísle:
Naša anketa
Informujeme
Mozaika z podujatí TNOS
Reprezentovali nás
K Roku Ľudovíta Štúra
Aktuálne grantové výzvy
Čriepky zo zvykov našich predkov
Ponuka zapožičania výstavy

PRÍLOHA: Kultúra a osveta v tlači