TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

200. výročie narodenia Adely Ostrolúckej

Termín: 17.3.2024, 09:30

Pamiatka ti neuvädla, ty nášho kraja kvet... 
(úryvok básne A. O. od Ľudovíta Štúra)
 
Srdečne vás pozývame na 200. výročie narodenia Adely Ostrolúckej, ktoré sa uskutoční v nedeľu 17. marca 2024 v obci Zemianske Podhradie so začiatkom o 9:30 hod. Spomienková slávnosť sa bude konať pri príležitosti Roku slovenských žien v národnom hnutí, ktorý na letopočet 2024 vyhlásila Matica slovenská. 
 
Adela Ostrolúcka sa narodila 31. marca 1824 v Ostrej Lúke, kde sa nachádza aj kaštieľ Ostrolúckych. Rod Ostrolúckych však vlastnil kaštieľ aj v Zemianskom Podhradí. Spája sa s ním príbeh Adely Ostrolúckej a Ľudovíta Štúra, najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského národného života. Ich ľúbostný príbeh je zvečnený v známej knihe Ľuda Zúbeka - Jar Adely Ostrolúckej. Posledným majiteľom kaštieľa bol Gejza Ostrolúcky, strýko krásnej a vzdelanej Adely.
 
PROGRAM:
 
PROGRAM:
  9:30 – Slávnostné evanjelické služby Božie v evanjelickom kostole a. v.
10:45 – Program detí (MŠ Zemianske Podhradie)
11:00 – Položenie venca k hrobke rodu Ostrolúcky a k hrobu Samuela Štúra
11:15 – Program žiakov (Spojená škola Bošáca)
              Položenie venca k pamätnej tabuli Adely Ostrolúckej
              Prechádzka parkom okolo kaštieľa Ostrolúckych
11:30 – Otvorenie výstavy Odkaz štúrovskej generácie (Janka Poláková)
              Návšteva Pamätného domu J. Ľ. Holubyho a Ľ. V. Riznera (PaedDr. Daniel Bradáč)
12:30 – Pozvanie na občerstvenie
Podujatím vás bude sprevádzať Adela Ostrolúcka a Ľudovít Štúr v dobových kostýmoch.
Organizátori a partneri podujatia:
  • Matica slovenská
  • Obec Zemianske Podhradie
  • Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zemianske Podhradie
  • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
  • MŠ Zemianske Podhradie
  • Spojená škola Bošáca
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie v Zemianskom Podhradí!

Zabezpečuje

032/6555 325 Mgr. Kristína Jurzová (kristina.jurzova@tnos.sk)