TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

59. MÉTA

Termín: od 10.11.2022, 17:00 do 13.12.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Vás pozýva na vernisáž výstavy fotografií členov fotoskupiny Méta

 

59. MÉTA

štvrtok 10. novembra 2022 o 17.00 hod.

Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja

Výstava potrvá do 13. decembra 2022.

Otvorené pondelok – piatok: 8.00 – 17.00 hod.

Zabezpečuje

Mgr. Janka Masárová e-mail: janka.masarova@tnos.sk; tel.: 032/ 6555 323, 0901 918 803