TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - prihlasovanie do súťaže

68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - prihlasovanie do súťaže

68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - prihlasovanie do súťaže

Prihlasovanie na 68. ročník celoslovenskej postupovej recitačnej sútaže Hviezdoslavov Kubín je spustené. Prihlasovať sa môžu deti, mládež, dospelí aj recitačné kolektívy a divadlá.

DETI (I. - III. kategória)

Typ kola: obvodné

Okresy: Nové Mesto nad Váhom, Trenčín

Prihlasovanie: 31. 1. - 10. 2. 2022

Termín a miesto podujatia:
• obvodné kolo (Trenčín): 21. 2. a 28. 2. 2022 (pondelky) od 8:30 v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
• obvodné kolo (Nové Mesto nad Váhom): 23. a 24. 2. 2022 (streda a štvrtok) od 8:30 v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom

Víťazi postupujú z obvodného do okresného kola.


MLÁDEŽ A DOSPELÍ (IV. a V. kategória)

Typ kola: regionálne

Okresy: Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín

Prihlasovanie: 31. 1. - 27. 3. 2022

Termín a miesto podujatia:
• regionálne kolo (BN, MY, NM, TN): 4. 4. 2022 (pondelok) od 8:30 v ZŠ Melčice - Lieskové

Víťazi postupujú z regionálneho do krajského kola Štúrov Uhrovec.


SÚŤAŽ KOLEKTÍVOV (I. a II. kategória)

Typ kola: krajské

Prihlasovanie pre okresy Nové Mesto nad Váhom a Trenčín: 31. 1. - 3. 4. 2022

Termín a miesto podujatia:
• detské divadlá a recitačné kolektívy: 27. 4. 2022 (streda) v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom (pozn. súčasť krajského kola Podjavorinskej Bzince)
• divadlá a recitačné kolektívy mládeže a dospelých: 10. 5. 2022 (utorok) v Dome Kultúry Ľudovíta Štúra v obci Uhrovec (pozn. súčasť krajského kola Štúrov Uhrovec)

Víťazi postupujú z krajského kola do celoštátnej súťaže v Dolnom Kubíne.


Propozície nájdete tu:
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/


PRIHLASOVANIE:

Pedagógovia prihlasujú recitátorov do jednotlivých kôl súťaže podľa svojho obvodu/okresu na tejto webovej stránke:

www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Pri práci v systéme Vám môže pomôcť video určené pre účastníkov Hviezdoslavovho Kubína, ktoré je návodom na to, ako prihlásiť víťazných recitátorov zo školského do vyššieho kola súťaže:

https://www.youtube.com/watch?v=7Mk0NFAKe9s

Touto cestou Vás chceme poprosiť, aby ste si údaje v prihláške skontrolovali. Pri kontaktnej osobe, prosím, uveďte mail, ktorý si pravidelne sledujete. Vzhľadom na aktuálnu situáciu môžu oranizátori podmienky súťaže upraviť či zmeniť, preto je dôležité, aby sa s vami organizátori mohli jednoducho a rýchlo spojiť. V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


Organizátor a kontaktná osoba:

Mgr. Kristína Jurzová
telefón: 032/65 55 325 (od 8:00 do 15:00)
e-mail: kristina.jurzova@tnos.sk
adresa: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
web: www.tnos.sk

Zabezpečuje

Mgr. Kristína Jurzová telefón: 032/65 55 325 e-mail: kristina.jurzova@tnos.sk