TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

70. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - obvodné kolá v NM

Termín: od 13.2.2024, 08:00 do 14.2.2024

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Vás pozývajú na obvodné kolá 70. ročníka celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Vyhlasovateľom súťaže, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum.

Obvodné kolá sa uskutočnia 13. a 14. februára 2024 so začiatkom o 8:00 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom.
 
Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detí (I. – III. kategória)
 
Zoznam pozvaných škôl 13. 2. 2024:
•     ZŠ, Beckov
•     ZŠ, Čachtice
•     ZŠ, Horná Streda
•     ZŠ, Lúka
•     ZŠ, Nová Bošáca
•     ZŠ Odborárska, Nové Mesto n/V
•     ZŠ kpt. Nálepku, Nové Mesto n/V
•     ZŠ, Považany
•     ZŠ Hurbanova, Stará Turá
 
Zoznam pozvaných škôl 14. 2. 2024:
•     ZŠ, Bzince pod Javorinou
•     Spojená škola Bošáca
•     ZŠ, Kočovce
•     GMRŠ, Nové Mesto n/V
•     Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto n/V
•     ZŠ Tematínska, Nové Mesto n/V
•     ZŠ, Pobedim
•     ZŠ, Podolie
•     ZUŠ, Stará Turá
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Zabezpečuje

032/6555 325 Mgr. Kristína Jurzová (kristina.jurzova@tnos.sk)