TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Cimbalová dielňa 2023

Termín: od 6.3.2023 do 8.3.2023

Už niekoľko rokov sa nám darí úspešne  realizovať  tvorivú dielňu, ktorá sa vždy teší záujmu zo strany mladých cimbalistov. 
Teoretické i praktické vzdelávanie smeruje k zlepšeniu ich hráčskej úrovne a získaniu nových zručností v oblasti cimbalovej hry.
Lektorom dielne je pedagóg na Konzervatóriu J. L. Bellu a Akadémie umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Martin Budinský, ArtD.
Vstup zdarma.
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partneri: Slovenská cimbalová asociácia, ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne, Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici
Miesto konania: ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne 

Zabezpečuje

Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD. zuzana.budinska@tnos.sk