TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

CIMBALOVÉ ZRKADLENIE

Termín: od 28.11.2023, 16:30 do 28.11.2023

V utorok 28. novembra 2023 o 16.30 h sa na koncerte v koncertnej sále ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne predstavia cimbalisti ─ detskí zanietenci hry na cimbal zo ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne, poslucháči Konzervatória J. L. Bellu, ako aj profesionáli. Koncert s názvom Cimbalové zrkadlenie predstaví cimbal ako majstrovský nástroj, ktorý môže zaznievať aj samostatne. Srdečne vás na neho pozývame.
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.
Z verejných zdrojov podporil Fond na poporu umenia.

Zabezpečuje

Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD. (zuzana.budinska@tnos.sk)