TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Čo vieš o hviezdach? (34. ročník vedomostnej súťaže)

Termín: 25.3.2024, 12:00

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 34. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach?. Regionálne kolo pre žiakov a študentov z okresov Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín sa uskutoční v pondelok 25. marca 2024 o 12 hod. v priestoroch Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.

Podmienky: Súťažiť sa bude v troch kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória - žiaci základných škôl 7.- 9. ročník; 2.- 4. ročník 8 - ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia
3. kategória - žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročník 8 - ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.
Okruhy tém sú dostupné na tomto linku: https://bit.ly/3JjMPr9
Kompletné informácie o podmienkach súťaže vrátane postupového kľúču nájdete nižšie v prílohách na stiahnutie.
Súťaži bude predchádzať vzdelávacia časť - inštruktáž pre záujemcov, ktorí by sa chceli zoznámiť s obsahovou náplňou súťaže Čo vieš o hviezdach?. Bližšie informácie o vzdelávacej časti obdržia súťažiaci prostredníctvom mailu.

Prihlasovanie:
Svoje prihlášky do regionálneho kola nám môžete posielať elektronicky na mailovú adresu kristina.jurzova@tnos.sk, a to do 23. februára 2024.

Organizátori regionálneho kola:
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Hvezdáreň Partizánske
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín

Súťaž finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Zabezpečuje

032/6555 325 Mgr. Kristína Jurzová (kristina.jurzova@tnos.sk)