TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

ČO VIEŠ O HVIEZDACH? Otestuj svoje vedomosti v celoslovenskej súťaži

Termín: 27.3.2023, 12:00

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s Hvezdárňou Partizánske organizujú vedomostnú súťaž „Čo vieš o hviezdach?“. Okresné kolo celoslovenskej súťaže sa uskutoční v pondelok 27. marca 2023 o 12:00 v priestoroch Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl a gymnázií z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Tešíme sa na teba!
Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Súťaž finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR. 
 
Všetky informácie o podmienkach súťaže nájdeš v štatúte súťaže (v prílohách na stiahnutie). Okruhy tém sú dostupné na tomto linku:
PRIHLASOVANIE:
Svoje prihlášky do okresného kola nám môžete posielať elektronicky na mailovú adresu kristina.jurzova@tnos.sk, a to do 20. marca 2023. Tešíme sa na Vašu účasť!
VÝSLEDKY
Výsledková listina z regionálneho kola je zverejnená na webe Hvezdárne Partizánske:
Postupujúci z Trenčianskeho kraja sa stretnú 27. apríla 2023 vo Hvezdárni Partizánske, kde sa uskutoční krajské kolo súťaže

Zabezpečuje

Mgr. Kristína Jurzová 032/6555 325 kristina.jurzova@tnos.sk