TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

Termín: od 1.12.2022 do 16.12.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s Obcou Melčice-Lieskové a Slovenskou národnou knižnicou vás pozývajú na výstavu CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 1. do 16. decembra 2022 v priestoroch „Svadobky“ v obci Melčice-Lieskové, ktorá je rodiskom básnika, novinára a spisovateľa Jána Čieteka Smreka.

Otvorenie výstavy sa uskutoční vo štvrtok 1. decembra 2022 o 10:00 h. Jeho súčasťou bude aj prednáška spisovateľky Moniky Kaprálikovej, ktorá je autorkou knihy „Za hranice provincie (Ján Smrek a jeho E/elán)“. Záujemcovia si môžu túto publikáciu (2. vydanie) zakúpiť za zvýhodnenú cenu 10 eur, a to počas celej doby trvania výstavy.

VÝSTAVA

Na pozadí obdivuhodného životného príbehu slovenského básnika Jána Smreka sa odvíja i príbeh moderných dejín slovenskej knižnej kultúry 1. polovice 20. storočia. Jeho nekonečný elán nepoznal prekážky a žil tak, ako to má v názve i výstava – cválajúco.

Výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice bude doplnený o predmety zo súkromnej zbierky lektorky Oľgy Kusendovej. Pri tejto príležitosti obec pre verejnosť sprístupní aj miesto, ktoré dýcha spomienkami na veľkého človeka a jeho rodinu, miesto plné slov, veršov, múdrosti a histórie – Pamätnú izbu Jána Smreka, ktorá sa nachádza v budove „Svadobka“.

Ohromujúcu tvorbu a životné osudy jednej z najvýraznejších osobností medzivojnovej literárnej generácie si môžete pozrieť do 16. decembra 2022. Výstava je dostupná zadarmo a je vhodná pre menšie i väčšie skupiny, ako sú napr. organizované školské zájazdy. Prehliadku výstavy a pamätnej izby si však treba vopred dohodnúť na Obecnom úrade v Melčiciach-Lieskovom buď osobne, telefonicky na čísle 032/64 90 298, alebo e-mailom: kultura@melcice-lieskove.sk.

SMREKovo

Verejnosť si môže výstavu a pamätnú izbu pozrieť aj vo štvrtok 8. decembra 2022, keď sa v obci bude konať 3. ročník recitačnej súťaže SMREKovo. Podujatie sa uskutoční presne v deň 40. výročia úmrtia Jána Smreka (1898 - 1982). Viac informácie o súťaži nájdete tu:

https://bit.ly/3UPSyHS

Okrem výstavy a recitačnej súťaže sa môžete tešiť o 16:00 h. aj na divadelné predstavenie Dnes milujem svoj deň (výber z poézie Jána Smreka). Hudobno – poetické pásmo poskytuje širší prehľad o živote a tvorbe Jána Smreka v podaní hercov Divadielka Galéria – Poetická scéna pri MsKS v Novom Meste nad Váhom. Pod vedením režisérky Bibiány Kincelovej sa započúvate do prednesu básní spolu so sprievodným slovom, ktoré obohacuje autorská hudba Márie Volárovej.

Tešíme sa na stretnutie!

Organizátori a partneri:
- Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
- Obec Melčice-Lieskové
- Slovenská národná knižnica
- Literárne informačné centrum
- Divadielko Galéria

Zdroj textu: TNOS, SNK, OcÚ Melčice-Lieskové, MsKS v Novom Meste nad Váhom

Zabezpečuje

Mgr. Kristína Jurzová 032/6555 325 kristina.jurzova@tnos.sk