TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

DIALÓGY S ČIPKOU – celoslovenský workshop paličkovanej čipky

Termín: od 17.6.2022 do 19.6.2022

Venujete sa aktívne paličkovanej čipke a máte záujem naučiť sa niečo nové? Ak áno, pozývame Vás do Trenčína na trojdňový celoslovenský workshop DIALÓGY S ČIPKOU.

Hlavným zámerom workshopu je vytvoriť platformu na vzdelávanie odborného publika aktívne tvoriacich čipkárok/čipkárov zo Slovenska, poskytnúť priestor na ich tvorbu, rozvoj talentu, získanie nových poznatkov, vedomostí a remeselnej zručnosti v oblasti paličkovanej čipky s akcentom na nosnú tému projektu, ktorou je zachovanie tradičných regionálnych prvkov paličkovanej čipky v súčasnom kontexte. Na Slovensku rozlišujeme až sedemnásť regionálnych okruhov paličkovanej čipky, z ktorých každá je niečím charakteristická. Cieľom je nielen zachovať a priblížiť kultúrne tradície Slovenska, ale aj posunúť tradičnú paličkovanú čipku do súčasnosti použitím regionálnych prvkov v modernom prevedení. Účastníci workshopu nadobudnú nové zručnosti a budú vedieť spracovať regionálne prvky tak, aby sa mohli uplatniť aj v dnešnej modernej dobe. Navrhnú a zrealizujú  šperk technikou paličkovanej čipky s použitím regionálnych prvkov.

 

Lektorky workshopu:

Jarmila Rybánska (odborná garantka)

Téma: Regionálne typy paličkovanej čipky použité v šperku.

Katarína Búranová

Téma: Paličkovaná čipka v drôte – drôtený šperk.

 

Program:

1. deň:

otvorenie workshopu

prednáška o regionálnych čipkách Slovenska

zadanie témy na navrhnutie vlastného šperku

konzultácie s lektormi

paličkovanie v tematických skupinách

2. deň:

realizácia vlastných návrhov pod vedením lektorov

3. deň:

dokončovanie prác, zhodnotenie získaných skúseností

výstavka hotových prác

ukončenie workshopu

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hlavný partner: Fond na podporu umenia

 plagat workshop

Miesto konania

Trenčín

Zabezpečuje

Mgr. Anna Vraždová, tel: 032/6555328, 0901918804, e-mail: anna.vrazdova@tnos.sk

Organizátor

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne