TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Divadelná dielňa 2021

Termín: od 18.6.2021 do 20.6.2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pozýva amatérskych divadelných tvorcov a študentov stredných škôl so záujmom o divadlo na Divadelnú dieľnu 2021.

Divadelná dielňa je jedinečnou príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov prevažne z Trenčianskeho kraja a záujemcov o divadelné dianie z radov študentov. Cieľom je podpora amatérskej divadelnej tvorby v trenčianskom regióne a systematické vzdelávanie v kontexte danej problematiky.

Dôležitou projektovou aktivitou sú workshopy a diskusie s profesionálnymi lektormi zamerané na pochopenie základných tvorivých princípov divadla.

Termín konania: 18. – 20. 6. 2021

Miesto konania: MsKS Nové Mesto nad Váhom

Účasť je podmienená zaslaním prihlášky do 7. júna 2021. Vstup je zadarmo.

Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Podrobnejšie informácie spolu s prihláškou nájdete v súbore na stiahnutie.