TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Divadelná dielňa 2024

Termín: od 17.6.2024, 09:00 do 18.6.2024, 17:00

Divadelná dielňa 2024 je jedinečnou príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov z Trenčianskeho kraja. Cieľom je podpora amatérskej divadelnej tvorby v trenčianskom regióne a systematické vzdelávanie v kontexte danej problematiky.

Dôležitou projektovou aktivitou sú workshopy a diskusie s profesionálnymi lektorkami zamerané na pochopenie základných tvorivých princípov divadla.

Odborné lektorky dielne:

Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.

Mgr. art. Petra Kovalčíková, ArtD.

 Termín konania: 17. – 18. 6. 2024

Miesto konania: Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta v Trenčíne

Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Zabezpečuje

Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD. (zuzana.budinska@tnos.sk)