TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Elena Nedeliaková • TENTO MOMENT

Termín: od 7.9.2023, 17:00 do 2.9.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Regionálne kultúrne stredisko v Prievidzi a autorka Vás pozývajú na vernisáž výstavy akvarelov Eleny Nedeliakovej • TENTO MOMENT
Vernisáž 7. septembra 2023 o 17.00 h vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zabezpečuje

032/6555 323 Mgr. Janka Masárová (janka.masarova@tnos.sk)