TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

FOPO 2023 • Fotografie pomedzia - Fotografie pomezí

Termín: od 16.2.2023, 17:00 do 14.3.2023

Pozývame vás na výstavu 5. ročníka medzinárodnej fotografickej súťaže FOPO 2023 • Fotografie pomedzia - Fotografie pomezí. Vernisáž výstavy sa uskutoční 16. 2. 2023 o 17.00 h vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja...

Odborná porota v zložení: Mgr. A. Antonín Mach, MgA. Marek Malůšek; Ing. Jan Tluka, Mgr. Radovan Stoklasa vyhodnotila fotografie prihlásené do V. ročníka medzinárodnej súťaže fotografie FOPO Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí, navrhla kolekciu fotografií na výstavu a ocenenia za najlepšie fotografie. 

Vernisáž výstavy a odovzdanie ocenení  úspešným autorom sa uskutoční vo štvrtok 16. februára 2023 o 17.00 h vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Rozhodnutie odbornej poroty nájdete v prílohe.

Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kaja a Klub kultury Uherské Hradiště 

 

Zabezpečuje

Mgr. Janka Masárová e-mail: janka.masarova@tnos.sk; tel.: 032/ 6555 323, 0901 918 803