TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE

Termín: 28.1.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Vás pozýva na metodický seminár Hudobno-spevné a tanečné tradície.

HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE
Termín konania: 28. 1. 2023, 9:30 - 18:00 
Pozývame Vás do Galéria Vážka, Mierové námestie 19, Trenčín
na semináre rozdelené na dve časti. 
Prvá časť s vynikajúcou lektorkou, choreografkou, tanečnou pedagogičkou,  
Mgr. art. Lenkou Konečnou, ArtD., začína o 9.30 h a je určená deťom a ich vedúcim, pedagógom z DFS Čajka, Trúfalci, Kornička...
Druhá časť s výnimočným, domácim trenčianskym lektorom, choreografom Ing. Vladimírom Mišíkom, zameraná na tradície v okolitých obciach trenčianskeho regiónu, sólové tanečné prejavy, improvizáciu a. i., pre vedúcich, pedagógov, dospelých interpretov folklórnych kolektívov atď. so začiatkom o 13.30 h. 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zabezpečuje

Jaroslava Kohútová jarka.kohutova@tnos.sk 032/6555 324