TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023 (obvodné kolo pre Nové Mesto n/V a okolie)

Termín: 22.2.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne vás pozývajú na 69. ročník celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Vyhlasovateľom súťaže, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum. Ceny do súťaže venovali Trenčiansky samosprávny kraj a TNOS.
Obvodné kolo pre žiakov z Nového Mesta nad Váhom a okolia sa uskutoční v stredu 22. februára 2023 so začiatkom o 8:00 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom.  
Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detí (I. – III. kategória)  
Zoznam pozvaných škôl:
ZŠ Beckov; Spojená škola, Bošáca; ZŠ Bzince pod Javorinou ZŠ Čachtice; ZŠ Lúka; ZŠ Horná Streda; ZŠ Horné Srnie; ZŠ Mníchova Lehota; ZŠ Pobedim; ZŠ Podolie; ZŠ Považany; Bilingválne slovensko-španielske gymnázium, Nové Mesto n/V; GMRŠ, Nové Mesto n/V; Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto n/V; ZŠ, Ul. kpt. Nálepku, Nové Mesto n/V; ZŠ Odborárska, Nové Mesto n/V; ZŠ Tematínska, Nové Mesto n/V; ZŠ Hurbanova, Stará Turá; ZUŠ Stará Turá
Tešíme sa na spoločné stretnutie!  

 

Zabezpečuje

Mgr. Kristína Jurzová 032/6555 325 kristina.jurzova@tnos.sk