TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Hviezdoslavov Kubín • OKRESNÉ KOLO Melčice-Lieskové

Termín: od 4.4.2024, 08:30 do 5.4.2024

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne a Centrum voľného času Trenčín vás pozývajú na okresné kolo 70. ročníka celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Vyhlasovateľom súťaže, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum.

Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese detí (I. – III. kategória) pre žiakov z okresu Trenčín sa bude konať vo štvrtok 4. apríla 2024 so začiatkom o 8:30 hod. Podujatie sa uskutoční v priestoroch ZŠ s MŠ Jána Smreka v obci Melčice-Lieskové.

Program

  • 8:30 – 9:00 porada členov poroty
  • 8:30 – 9:00 prezencia účastníkov
  • 9:00 – 9:15 otvorenie, organizačné pokyny
  • 9:15 – 14:00 súťaž, obedná prestávka, vzdelávacia časť, rozborový seminár
  • 14:00 vyhodnotenie súťaže 

Sprievodný program

  • Možnosť navštíviť zrekonštruovanú Pamätnú izbu Jána Smreka v centre obce Melčice-Lieskové (budova Svadobky). 
Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Zabezpečuje

032/6555 325 Mgr. Kristína Jurzová (kristina.jurzova@tnos.sk)