TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo pre Nové Mesto nad Váhom a okolie

Termín: 16.3.2023, 09:00

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne v spolupráci so Spojenou školou Bošáca a obcou Zemianske Podhradie Vás pozývajú na okresné kolo 69. ročníka celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Vyhlasovateľom súťaže, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum.  
Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese detí (I. – III. kategória) pre žiakov z okresu Nové Mesto nad Váhom sa uskutoční vo štvrtok 16. marca 2023 od 9:00 v priestoroch Spojenej školy Bošáca. 
Program:
9:00 – 9:30 porada členov poroty
9:00 – 9:30 prezencia účastníkov
9:30 – 9:45 otvorenie, organizačné pokyny
9:45 – 14:00 súťaž, obedná prestávka, rozborový seminár, vzdelávacia časť
14:00  vyhodnotenie súťaže
14:30  návšteva Pamätného domu Jozefa Ľudovíta Holubyho a Ľudovíta Riznera v susednej obci Zemianske Podhradie
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Zabezpečuje

Mgr. Kristína Jurzová 032/6555 325 kristina.jurzova@tnos.sk