TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Karol Matejka • Výber z tvorby

Termín: od 15.12.2023 do 11.1.2024

Srdečne pozývame na výstavu Karola Matejku, výtvarníka z Považskej Bystrice. Jeho tvorbu niekoľkokrát po sebe ocenili aj členovia porôt od regionálnych až po celoštátne kolá súťaže výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. V kolekciách figurálnych malieb sa prezentuje svojím osobitým rukopisom. „... Momenty a paradoxy  súčasnej doby dokáže bravúrne zaznamenať monumentálnym dramatickým umeleckým jazykom na komornej maliarskej ploche svojich diel. Takto komponované a zobrazené by sa dali charakterizovať ako  sociálna sonda autora zaznamenávajúca celkom reálny obraz našej rozdelenej spoločnosti.“ (Ela Porubänová)

Zabezpečuje

032/6555 323 Mgr. Janka Masárová (janka.masarova@tnos.sk)