TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Katka Hudecová 95

Termín: 21.4.2023, 16:00

Katka Hudecová 95
Spomínanie na spisovateľku a občianku Trenčianskych Teplíc,
ktorá ich preslávila svojou literárnou tvorbou a textami
pre slovenskú populárnu pieseň počas viacerých desaťročí svojho života.
21. apríla 2023 o 16.00 h
Hotel Panoráma v Trenčianskych Tepliciach.

Zabezpečuje

Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD. zuzana.budinska@tnos.sk