TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Lukáš Kubičina & Jaroslav Šanda: Do pekla a hlouběji

Termín: od 4.4.2023 do 9.5.2023

Temný svět jeskyní tvoří systém, který je našemu zraku zcela ukryt, a který je přístupný pouze lidem s objevitelským zápalem a odhodláním. Záběry z míst, která jsou běžnému člověku často utajena, nám představí autoři Lukáš Kubičina a Jaroslav Šanda ve svých fotografiích.