TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Mária Duhárová – Kúzlo farieb a svetla

Termín: od 20.6.2024, 17:00 do 15.7.2024

Srdečne pozývame na výstavu Mária Duhárová – Kúzlo farieb a svetla
vo štvrtok 20. 6. 2024 o 17.00 do Galerie V. Hrocha v Klube Kultury Uherské Hradiště.

Mária Duhárová je výtvarníčka z Trenčína. Od roku 2012 je členkou Združenia výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku a od roku 2014 sú jej diela pravidelne zastúpené v súťaži Výtvarné spektrum.
Narodila sa v Liptovskom Mikuláši. Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Trnave, aprobácia slovenský jazyk – literatúra a francúzsky jazyk a v období 1974 až 1995 sa venovala učiteľskej praxi.
Neskôr, po absolvovaní viacerých dlhodobých študijných stáží vo Francúzsku, pracovala ďalších 15 rokov v Bratislave ako tlmočníka a prekladateľka francúzskeho jazyka pre MO SR. Za slovensko-francúzsku spoluprácu bola v roku 2011 vyznamenaná druhým najvyšším francúzskym štátnym vyznamenaním „Ordre national du mérite“.
Opakované cesty do Paríža, návštevy jeho najvýznamnejších múzeí a galérií, ako aj cesty po tejto históriou a umením dýchajúcej krajine, prebudili v nej driemajúci vzťah k umeniu.
A tak v roku 2010 natrvalo vymieňa francúzštinu za štetec a plátno a sťahuje sa do Trenčína, ale ešte predtým absolvuje v Bratislave základný kurz výtvarnej tvorby.
Témou jej obrazov sa stáva všetko, čo ju v danej chvíli oslovuje: prírodné motívy, okamihy zo všedného života ľudí, spomienky... Akýmsi protipólom týchto figurálnych a krajinárskych motívov sú kultivované abstraktné kompozície, ktorými citlivá autorka vyjadruje svoje pocity. Využíva rôzne výtvarné techniky, najčastejšie ale pracuje s akrylovými farbami.

Zabezpečuje

032/6555 323 Mgr. Janka Masárová (janka.masarova@tnos.sk)