TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

ORA ET ARS – SKALKA 2023

Termín: od 5.6.2023, 16:00 do 30.8.2023

Najstaršie pútnické miesto na Slovensku – starobylá Skalka pri Trenčíne privíta tento rok opäť umelcov – účastníkov 16. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2023.

Zabezpečuje

032/6555 323 Mgr. Janka Masárová (janka.masarova@tnos.sk)