TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

PF 2023

Príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu blízkych, v novom roku veľa zdravia, šťastia a pohody Vám praje kolektív Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.