TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Príroda, životné prostredie a deti - výsledky a vernisáž výtvarnej súťaže

Termín: od 18.1.2023 do 28.2.2023

Do 34. ročníka regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti sa zapojilo presne 250 detských prác, a to v šiestich kategóriách. Porota sa rozhodla oceniť 32 víťazov (viď. výsledková listina v prílohách na stiahnutie). 

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 11. 1. 2023 v priestoroch Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne, ktoré je vyhlasovateľom súťaže. V porote bola Janka Masárová z TNOS so zameraním na výtvarné umenie a fotografiu, Kristína Bánovská, ktorá učí na Škole umeleckého priemyslu Trenčín, a predsedníčkou poroty bola Barbora Petríková, riaditeľka Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Na našej Facebook stránke Za kultúrou s TNOS nájdete zábery z vyhodnotenia: 

 https://bit.ly/3GyJpxK

Od pondelka 16. 1. 2023 si môžete ocenené práce a ďalšie detské kresbičky pozrieť v priestoroch Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne, kde budú vystavené až do konca januára. Výstavu budeme následne inštalovať v Okruhovom dome armády (ODA). Počas celého februára 2023 môžete výkresy obdivovať v tzv. galérii za oknami od Hviezdoslavovej ulice. Výstava je organizovaná v spolupráci s Posádkovým klubom Trenčín.

Zároveň by sme Vás chceli touto cestou pozvať na vernisáž spojenú s udeľovaním cien. Konať sa bude v priestoroch ZUŠ K. Pádivého Trenčín, a to v piatok 20. 1. 2023 o 10:00. Všetci ste srdečne vítaní!

Ceny do súťaže venovalo TNOS, KOCR Trenčín región a Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.

Zabezpečuje

Mgr. Kristína Jurzová 032/6555 325 kristina.jurzova@tnos.sk