TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Príroda, životné prostredie a deti - výsledky, výstava, vernisáž

Termín: od 13.11.2023 do 3.12.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci so Základnou umeleckou školou Karola Pádivého v Trenčíne vás pozývajú na výstavu regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a detiVýkresy si budete môcť pozrieť v priestoroch ZUŠ-ky od pondelka 13. novembra do 3. decembra 2023Zároveň vás touto cestou pozývame na slávnostnú vernisáž spojená s udeľovaním cien, ktorá sa uskutoční v koncertnej sále vo štvrtok 16. novembra 2023 o 10:00 h. 
 
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže sa uskutočnilo v utorok 7. novembra 2023 v priestoroch Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne, ktoré je vyhlasovateľom súťaže. Porota pracovala v zložení: Mgr. art. Barbora Petríková - predsedníčka komisie, Mgr. Jozef Švikruha a Jaroslava Tichá ako členovia odbornej poroty. Do 35. ročníka sa zapojilo až 484 talentovaných detí, porota sa rozhodla oceniť 34 prác. Zoznam ocenených detí je zverejnený v prílohách na stiahnutie (viď. nižšie).

Zabezpečuje

032/6555 325 Mgr. Kristína Jurzová (kristina.jurzova@tnos.sk)