TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Recitačná súťaž SMREKovo (III. ročník)

Termín: 8.12.2022

Trenčianske osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Obcou Melčice-Lieskové vyhlasujú recitačnú súťaž SMREKovo. Ide o 3. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy pre deti, mládež a dospelých z tvorby básnika Jána Smreka. Súťaž sa uskutoční vo štvrtok 8. decembra 2022 v budove Svadobky v obci Melčice-Lieskové.

Podujatie sa bude konať v deň 40. výročia úmrtia Jána Smreka (1898 - 1982). Pri tejto príležitosti obec pripravuje bohatý sprievodný program, súčasťou ktorého bude návšteva pamätnej izby Jána Smreka, prezentácia novej výstavy a divadelné predstavenie.