TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

RUČNÉ SPRACOVANIE OVČEJ VLNY • PRADENIE NA VRETIENKU

Termín: od 16.5.2024, 10:00 do 16.5.2024, 15:00

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pripravuje druhý workshop s lektorkou Lýdiou Ivaňovou RUČNÉ SPRACOVANIE OVČEJ VLNY • PRADENIE NA VRETIENKU.

16. mája 2024 od 10.00 do 15.00 h

Miesto: Ivanovská dolina

Na pokračovacom workshope sa zameriame na zlepšenie zručností a techniky pradenia na vretienku.

Účastnícky poplatok: 20 EUR

info: anna.vrazdova@tnos.sk, tel.: 0901 918 804