TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

RUČNÉ SPRACOVANIE OVČEJ VLNY •  PRADENIE NA VRETIENKU

Termín: od 18.4.2024 do 18.4.2024

Chcem sa registrovať

RUČNÉ SPRACOVANIE OVČEJ VLNY •  PRADENIE NA VRETIENKU

Domácke spracovanie ovčej vlny v priebehu 20. storočia takmer zaniklo. So zánikom domácej produkcie vlny zanikli aj zručnosti predávané z generácie na generáciu. Súčasný trend návratu k prírodným materiálom a zdravému spôsobu života prináša so sebou aj oživenie záujmu o tradičné remeslá našich predkov.

S cieľom podporiť znovuoživenie ručného spracovania ovčej vlny sme pre vás pripravili workshopy s lektorkou Lýdiou Ivaňovou, ktorá vás zavedie do tajov jej spracovania priamo v lone krásnej prírody Ivanovskej doliny. Prevedie vás celým procesom od čuchrania, prania, česania až po pradenie na priadzu. Takto spracovaná vlna sa dá ďalej použiť  na plstenie (suché i mokré), tkanie, pletenie, háčkovanie a iné textilné techniky.

Ak máte chuť zažiť a naučiť sa niečo nové, nahláste svoj záujem na e-mail: anna.vrazdova@tnos.sk, č. tel. 0901 918 804, alebo sa registrujte priamo na webovej stránke. Neváhajte, voľné sú už len 3 miesta.

Pre zvládnutie celého procesu ručného spracovania ovčej vlny a pradenia na vretienku sú pre vás pripravené dve zážitkové tvorivé stretnutia, každé v trvaní cca 5 hodín (predpokladaný čas od 13.00 do 18.00 hod.)

Maximálny počet: 10 účastníkov

Termín prvého workshopu: 18. apríl 2024.

Termín druhého workshopu dohodneme s prihlásenými účastníkmi podľa ich preferencií.

Účastnícky poplatok: 20 EUR/workshop (zahŕňa náklady na pracovné pomôcky, materiál a lektorské).

 

Workshopmi odštartujeme druhý ročník festivalu textilnej tvorby OD VLÁKNA K ODEVU zameraného na propagáciu textilnej tvorby, rozvoj  zručností a umeleckých schopností prostredníctvom poznávania a realizácie rôznorodých tradičných textilných techník spojených s  konfrontáciou tvorby a diskusiami s odborníkmi. Mesto Trenčín je spájané s prívlastkami – mesto textilu, odevnej tvorby a módy. V jeho histórii má nezastupiteľné miesto tkáčsky a odevný priemysel, tradícia výstav a veľtrhov ale aj vzdelávania v oblasti módneho návrhárstva. Naším cieľom je uchovať textilnú a odevnú tvorbu živú a prebúdzať o ňu záujem. O ďalších pripravovaných aktivitách vás budeme včas informovať.

Zabezpečuje

032/6555 328, 0901 918 804, Mgr. Anna Vraždová (anna.vrazdova@tnos.sk)