TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov na Javorine

Termín: od 27.7.2024 do 28.7.2024, 09:00

Stretnutia na Veľkej Javorine pripomínajú spoločnú minulosť dvoch stále prepojených národov. Pripomína to i Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti, ktorý symbolizuje, že aj napriek všetkému čo sa deje okolo, si ľudia na moravsko-slovenskom pomedzí zostanú stále rovnako blízki.