TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Sochárske dielo Jozefa Fizela

Termín: 26.11.2022, 09:00

Tvorivé stretnutia s názvom Stretnutie s umením, pokračujú v novembri na tému: Sochárske dielo Jozefa Fizela.
Lektorka Ela Porubänová predstaví tvorbu sochára, ktorého diela mnohí trenčania poznajú. Ťažiskom jeho takmer štyridsaťročnej tvorby bola popri významných realizáciách v architektúre aj komorná plastika. Pod lektorským vedením akademického sochára Igora Mosného si môžete vytvoriť svoje sochárske dielo.
Termín konania: sobota 26. 11. 2022 o 9.00 h
Miesto konania: Základná umelecké škola Karola Pádivého v Trenčíne
(Počet účastníkov: max. 10 osôb)
Je potrebné prihlásiť sa na kontakt: janka.masarova@tnos.sk; 0901 918 803 najneskôr do 21. 11. 2022.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zabezpečuje

Mgr. Janka Masárová e-mail: janka.masarova@tnos.sk; tel.: 032/ 6555 323, 0901 918 803