TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

STRETNUTIE S UMENÍM • Ján Halaša – fotografia

Termín: 8.10.2022, 08:00

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v rámci projektu NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM bude realizovať aktivitu s názvom STRETNUTIE S UMENÍM.

Zámerom aktivity je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast talentovaných jednotlivcov prostredníctvom poznávania a prezentácie tvorby osobností vizuálneho umenia pôsobiacich v Trenčianskom kraji, ktorých osudy presiahli hranice nášho kraja a ktoré rozhodujúcim spôsobom určovali charakter umeleckého diania na Slovensku. Cieľom projektu je poskytnúť talentovaným autorom priestor na konfrontáciu, rozvíjať súčasnú neprofesionálnu tvorbu v oblasti vizuálneho umenia a prezentovať ju širokej verejnosti.

Projekt je koncipovaný ako cyklus prednášok a workshopov. Každý cyklus je zameraný na konkrétnu osobnosť a žáner vizuálneho umenia (Ján Halaša  – fotografia, Jana Zaujecová  – textilné výtvarníctvo, Peter Matejka – maľba, Jozef Fizel  – sochy).

Cyklus pozostáva zo štyroch tvorivých stretnutí, z ktorých každé bude obsahovať dve časti: 1. interaktívnu prednášku o osobnosti vizuálneho umenia; 2. tvorivú dielňu – workshop, kde účastníci, inšpirovaní tvorbou prezentovanej osobnosti umenia, pod vedením lektora, vytvoria svoje dielo.

Výstupom projektu budú propagačné materiály prezentujúce osobnosť vizuálneho umenia, konkrétny žáner umenia a diela účastníkov projektu.

 

Prvou časťou cyklu bude tvorivé stretnutie na tému: Ján Halaša  – fotografia.

Umelecký fotograf, publicista a lekárnik Ján Halaša, ktorý patrí k hlavným predstaviteľom slovenskej amatérskej medzivojnovej a  povojnovej fotografie. Svojím pozoruhodným fotografickým  dielom a najmä pozitívnym životným postojom, zanechal v Trenčíne trvalú stopu.

Termín konania: sobota 8. 10. 2022    

od 8.00 hod., Tvorivá dielňa, lektori Jan Tluka a Antonín Kostka, miesto konania: exteriér povodia Váhu

(Počet účastníkov: max. 8 osôb)

o 15.00 hod., Prednáška, lektorka Ela Porubänová, miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne

Na tvorivú dielňu sa môžete prihlásiť prostredníctvom  mailovej pošty (janka.masarova@tnos.skmasarova.janka@gmail.com) najneskôr do 2. 10. 2022.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zabezpečuje

Mgr. Janka Masárová e-mail: janka.masarova@tnos.sk; tel.: 032/ 6555 323, 0901 918 803