TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Stretnutie – Setkání

Stretnutie – Setkání

Termín: od 7.10.2022, 17:00 do 8.11.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Klub kultury v Uherskom Hradišti

Vás pozývajú na otvorenie
37. družobnej výstavy výtvarníkov
a fotografov regiónov Trenčín a Uherské Hradiště
Stretnutie – Setkání

piatok 7. 10. 2022 o 17.00 h
vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Otvorené pondelok – piatok od 8.00 – 17.00 h. Výstava potrvá do 8. 11. 2022